onsdag 22 april 2020

Fågel studier, 2020
Akvareller på papper A3. 

måndag 17 februari 2020

Atelje för Implosiv Design, ny hemsida, 2020

New homepage for Atelier for Implosive Design, projects by Mats Adelman/ Ylva Westerlund
/ Ny hemsida för Implosiv Design, projekt med Mats Adelman/ Ylva Westerlund.
atelierforimplosivedesign.blogspot.com

onsdag 10 april 2019

Portabel utställning, 2018
Portabel utställning med träskulpturer, akvareller och blyertsteckning. Använt i konstundervisning för elever på mellanstadieskolor.


tisdag 9 april 2019

Från ateljén, 2019


Träskulpturer och akvarell, under arbete i ateljén.

Biotopia, 2019Biotopia- utställning på Järva Folketspark/ Eggeby gård, 2019. 
Akvareller och trä-/betongskulpturer.

"Mats Adelman är en av de konstnärer som har sin atelje på Eggeby gård. Adelman arbetar med installationer uppbyggda av träkonstruktioner, skulpturer, akvareller, modeller och filmer. I många av verken återfinns växtlighet och djurs förhållande till byggnadskonstruktioner och det urbana landskapets sammanblandning med det agrala. Hans intresse för fågelskådning går igen i många av verken.
I utställningslokalen på Eggeby gård kommer Mats att visa bland annat en serie akvareller föreställande igenvuxen jordbruksmark, en viktig biotop för många växter och djur men också en slags blivande fornlämning. Det är även en typ av landskap som återfinns på många ställen runt om på Järvafältet." 

Skulptur, 2019


Bod-/växthusbygge, 2017-2019


Växthusbod byggd på hjul, pågående arbete. Återvunnet material. Planerad med en täckodling och kompost. 
Eftervärlden, Gerlesborgs konsthall, 2018


Eftervärlden-
Det postindustriella landskapets
naturgeografiska förutsättningar

Ylva Westerlund/ Mats Adelman 

”Att geografiskt befinna sig på en plats, situerad, är en förutsättning för att förstå de mer övergripande skeenden och dess intra-aktion med vardagliga praktiker/
Att geografiskt befinna sig på en plats, sittandes, är en förutsättning för att förstå vardagliga skeenden.” 

Text i teckning/del av installationen ”Eftervärlden- det
postindustriella landskapets naturgeografiska förutsättningar”.
Ylva Westerlund/ Mats Adelman, 2018.


Landskap, och den materia som rör sig i det, påverkas av och omformas av vind, regn, sol och naturkatastrofer. Men också av gift, strålning, brukande och rovdrift.
I Westerlund/Adelmans utställning på Gerlesborgs konsthall visas i en serie akvareller, teckningar och stolskulpturer kring det komplexa samspelet mellan vår påverkan och påverkningsbarhet av det yttre.
I olika lokala specifika nedslag kopplas studier av landskapet med tankar om rörelser i samhället i övrigt. Där tanken om utveckling som en riktning framåt och uppåt i sin tur skapar en motbild; en annan rörelse i ett mer flytande medium. Inte direkt framåt, men inte hellre bakåt eller ingenstans.


Vandring på Järvafältet, 2018


Tensta Museum: Vandring på Järvafältet med Mats Adelman och Ylva Westerlund

Vandringen kommer att röra sig i Granholmstoppen, Igelbäcken och området kring Eggeby gård. 

Vid två tillfällen under sommaren leder konstnärerna Mats Adelman och Ylva Westerlund vandringar i naturområdet Järvafältet. De beskriver biotopen och kartlägger de fåglar och andra djur som rör sig i området.

Arr. Tensta Konsthall/ArkDes